1398/7/7 يكشنبه

دومین جلسه کمیته حقوقی دستگاههای تابعه

در روز شنبه مورخ 98/7/7دومین نشست کمیته حقوقی دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد با حضور مدیر کل امور اقتصادی دارایی استان گلستان،معاون توسه مدیریت منابع نمایندگان حقوقی دستگاههای تابعه وزارت متبوع در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل، طبرسا ضمن خیر مقدم به شیوه نامه کمیته حقوقی و تعامل موضوعات مطرح شده در شیوه نامه اشاره کرد.

مدیر کل امور اقتصادی دارایی استان گلستان ضمن تاکید بر انعکاس به موقع مباحث و مسائل مرتبط با شرکتهای بیمه و وصول مطالبات بانکی و مالیاتی به مراجع بالاتر، اذعان داشت: کلیه موضوعات و مشکلات مطرح شده دستگاههای تابعه و جمع بندی آن در این کمیته حقوقی به بحث وتبادل نظر گذاشته خواهد شد و همچنین به معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد منعکس خواهد شد.

این نشست با حضور نمایندگان حقوقی دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد برگزار شد.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^