1398/4/16 يكشنبه

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان در همایش روز مالیات تاکید کرد:

لزوم همکاری شهرداری ها در بحث مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت

داود طبرسا در همایش روز مالیات گفت: در راستای اجرای برنامه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت لازم است شهرداری ها همکاری لازم و کافی را داشته باشند.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و داریی گلستان، داود طبرسا در همایش مدیران اداره کل امور مالیاتی استان و شهرداران به مناسبت روز مالیات، ضمن گرامیداشت و تبریک ۱۴ تیر روز شهرداران و دهیاران و ۱۶ تیر روز مالیات اظهار کرد: بر اساس جز (یک و دو) بند (هـ) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مبنی بر مکان محور بودن اطلاعات اموال غیر منقول دولتی و مولدسازی قرار است ۲ هزار میلیارد تومان از اموال منقول و غیر منقول دولت به فروش برسد که ۹۰۰ میلیارد تومان آن باید به حساب خزانه وارد شود.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای برنامه مولدسازی نیاز است شهرداری ها همکاری لازم را داشته باشند چرا که شهرداری ها از  امول و املاک موجود در شهرها اطلاعات کافی دارند در واقع نیاز به اطلاعات شهرداری ها در این امر داریم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان ابراز امیدواری کرد در سال جاری به اتفاق اداره کل امور مالیاتی گلستان از نزدیک با روند کار شهرداری ها آشنا و تعاملات لازم را انجام دهند.

عضو ستاد درآمد استان در ادامه بیان کرد :طبق جزء یک و ۲ بند ه تبصره ی ۱۲ قانون بودجه ی سال ۹۸ ؛ مبنی برمکان محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی و مولد سازی داراییهای دولت تا سقف دو هزار میلیارد تومان و همچنین فروش و واریز به حساب خزانه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول مازاد دولت تا سقف ۹۰۰ میلیارد تومان  جزو برنامه های دولت و وزارت امور اقتصادی و داراییست و برای رسیدن به این اهداف در قانون بودجه همکاری نزدیک شهرداریها مد تظر می باشد.

طبرسا اضافه کرد: پرداخت ۸۶۰ میلیون از درآمد ۸ درصد حق ثبت و هم چنین ۱۱۵ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری ها و دهیاری ها کمک به منابع در خصوص پرداخت های هزینه های جاری و تملک دارایی های سرمایه ای شهرداری ها و دهیاری ها بوده که در سال ۱۳۹۷ صورت گرفته است..

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری ها از ظرفیت اسناد خزانه ی اسلامی و همچنین اوراق تسویه در جهت پیشبرد  اهداف و اتمام پروژه ها وتسویه با پیمانکاران استفاده نمایند.

عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^