1398/4/12 چهارشنبه

اولین جلسه کارگروه درآمدها و تجهیز منابع استان گلستان تشکیل شد

اولین جلسه کارگروه درآمدها و تجهیز منابع استان گلستان امروز چهارشنبه مورخ 98/4/12با حضور اعضاء کارگروه در دفتر رئیس سازمان برنامه و بودجه استان برگزارگردید .

به گزارش روابط عمومی اداره کل، این جلسه که با حضور طبرسا مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و روزبهان رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و دیگر اعضاء کارگروه برگزار گردید،گزارش کاملی از درآمد سال گذشته و سه ماهه اول سال جاری ارائه شد.

طبرسا با اشاره به گزارش وصول درآمدها  در یکساله سال 97 از 528،813 میلیون تومان مصوب دریافتی های یکساله استان مبلغ 474,393 میلیون تومان معادل90  درصد وصول گردیده است.

در ادامه نیز افزود:که استان در این مدت 54،420 میلیون تومان نسبت به مصوب یکساله کاهش وصولی داردکه این رقم نسبت به یکساله 96 به حدود 2 درصد رشد را نشان می دهد.

ایشان ضمن تشریح درآمدها مالیاتی استان اظهار داشت: از 422,303 میلیون تومان وصولی درآمدهای مالیاتی، 249،307 میلیون تومان مربوط به مالیات های مستقیم و 172,996 میلیون تومان  مربوط به مالیات های غیر مستقیم می باشد.

وی همچنین گفت: در سه ماهه سال 98 از 670،910 میلیون تومان مصوب دریافتی های یکساله استان 114,690 میلیون تومان، معادل 17 درصد مصوب یکساله وصول گردیده است. وی افزود: که این رقم نسبت به سه ماهه سال 97 به میزان 32 درصد رشد داشته است.


عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^