1398/2/2 دوشنبه

داود طبرسا در نشست بررسی طرح های سرمایه گذاری:

به روزرسانی طرح های سرمایه گذاری حوزه گردشگری امری ضروری است

طی جلسه ای با حضور داود طبرسا مدیرکل امورا قتصادی و دارایی و برخی مدیران استانی، پیش طرح های توجیهی حوزه گردشگری در سال 1398 بررسی و نسبت به اصلاحات و به روز رسانی آن تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان در این جلسه که به میزبانی طبرسا و با حضور دودانگی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری و کریمی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد، کلیه پیش طرح های توجیهی حوزه ی گردشگردی در استان، بخصوص طرح هایی که قابلیت تبدیل به بسته های سرمایه گذاری دارند مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان در ابتدا به ضرورت و اهمیت تبیین فرصتها و ظرفیت های سرمایه گذاری در استان پرداخت و خاطرنشان کرد: به روز رسانی و دقت عمل در تبیین این فرصتها بسیار اهمیت داشته و شرایط و مسیر استان را در جلب و جذب سرمایه گذار هموارتر می کند.

داود طبرسا اظهار داشت: به دلیل اهمیت این موضوع، در اواخر سال گذشته، تیم های مشاوره از میان بخش خصوصی و ناظرین پروژه تشکیل شد و تبیین پیش طرح های توجیهی این حوزه به شرکت های استانی با تجربه سپرده شد.

طبرسا افزود: قرار است تعداد 28 فرصت سرمایه گذاری در حوزه گردشگری تبیین و پس از تایید مشاوران و ناظران، علاوه بر ثبت در پایگاه داده و سامانه کشوری سازمان سرمایه گذاری، تعدادی از آنها به بسته های سرمایه گذاری و آماده عقد قرارداد تبدیل شود.

در ادامه دودانگی با تاکید بر دقت عمل در آیتم ها و اعداد و ارقام در طرح های تهیه شده، تصریح کرد: با توجه به ارتباط بسیاری از آیتم ها با یکدیگر، لزوما نباید به برآورد سطحی اعداد و ارقام در تهیه این طرح ها اکتفا کرد و حساسیت بیشتری نیاز است تا ابهاماتی برای سرمایه گذاران وجود نداشته باشد.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری افزود: می بایست طرح هایی مورد تایید و ارائه قرار گیرد که امکان اخذ کلیه مجوزات قانونی در آن وجود داشته باشد و هیچگونه محدودیتی برای دستگاههای صادرکننده مجوز و سرمایه گذاران بوجود نیاید.

دودانگی در ادامه افزود: با توجه به اهمیت ترجمه ی فارسی به انگلیسی این طرح ها و دقت در استفاده اصطلاحات کاربردی و رایج، ضروری است کلیه ترجمه ها توسط متخصصین حوزه ی سرمایه گذاری صورت گیرد تا مانعی نیز جهت ثبت در سامانه سازمان سرمایه گذاری وجود نداشته باشد.

در ادامه تعدادی از پیش طرح های توجیهی که توسط مشاور و ناظرین مورد بررسی قرار گرفته بود، در جلسه مطرح شد و با اعمال نظر مدیران حاضر، در مواردی که اصلاح و ویرایش آن ضرورت داشته، تذکرات لازم به شرکت طرف قرارداد داده شد.


عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^