1398/1/3 شنبه

طی سفر یک روزه وزیر اقتصاد به استان گلستان صورت گرفت:

بازدید دکتر دژپسند از پیشرفت فیزیکی پروژه ساختمان اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان

وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه هیئت همراه از پروژه ساختمان اداری دردست احداث اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در سایت اداری، بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل، در این بازدید صورت گرفته، دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به اتفاق طبرسا مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان از پروژه ساختمانی دردست احداث اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در سایت اداری بازدید و درجریان کیفیت اجرای پروژه و پیشرفت فیزیکی آن قرار گرفتند
.

در این بازدید ضمن گفتگو با پیمانکار و مهندسین این پروژه
 مشکلات موجود در روند انجام مطلوب پروژه را بررسی و خواستار سرعت عمل پیمانکار ضمن حفظ کیفیت شدند.

گفتنی است با تکمیل و راه اندازی ساختمان اداره کل واقع در سایت اداری استان و تحویل ساختمان کنونی به اداره کل امور مالیاتی، حجم بسیار زیادی از مراجعات شهروندان و ترافیک شهری کاسته و موجب تکریم مراجعان خواهد شد
.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^