راهبرد مشارکت در تارنمای اداره کل

این اداره کل در راستای دستیابی به اهداف خود و در چارچوب قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه، نهایت سعی و تلاش خود را می نماید تا بتواند با ارائه خدمات بهتر رضایتمندی مراجعین را تامین نماید.

لذا در جهت خدمت رسانی بهتر، رفع نواقص و دریافت نظرات کاربران، امکان نظرسنجی را در پرتال فراهم نموده است.

در این پرتال سعی شده است تا کلیه استاندارد های مورد نیاز اعم از کاربر پسند بودن، شفافیت، کیفیت خدمات، دسترس پذیری، دسترس پذیری اطلاعات و سایر استانداردهای مربوطه رعایت گردد.

اصلاح و بهبود روش های ارائه خدمات و اطلاع رسانی به مراجعین از طریق پرتال ایجاد و همواره مدنظر مسئولین این اداره کل بوده است.

اهمیت به اطلاع رسانی و بروز رسانی اخبار، اطلاعیه ها و سایر بخش ها در پرتال اداره کل یکی از مهمترین اهداف این اداره کل مطرح شده است.

دریافت و رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات مراجعین و پاسخگویی به آنها در پرتال اداره کل فراهم شده است.

در پرتال سامانه هایی از جمله ثبت و رهگیری شکایات، ارتباط با مدیرکل، پیشنهادها و انتقادات، ارتباط با دفتر حراست، تالار بحث و گفتگو، درخواست ملاقات با مدیرکل و سایر سامانه های مرتبط بمنظور پاسخگویی و دریافت بازخوردهای کاربران طراحی و پیاده سازی گردیده است.


زمینه دریافت پیام مخاطبین از طریق پست الکترونیکی golestan@gl.mefa.ir و پاسخگویی به آنها ایجاد شده است.

این اداره کل کلیه بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و سایر فایلها و فرم های مورد نیاز را از طریق درگاه الکترونیک خود جهت اطلاع و استفاده در دسترس عموم قرار داده است.

^