نجم ذیحساب
 در این نرم افزار تمامی نیازهای یک ذیحساب در خصوص مباحث مرتبط با اسناد خزانه اسلامی و ... شامل :
 1. آموزش حسابداری تعهدی
۲. آیین نامه ها و قوانین بالادستی
۳.محاسبه حفظ قدرت خرید به تفکیک همه آیین نامه ها از سال ۹۴ تا کنون
۴.محاسبه کسورات یک سند پیمانکاری بهمراه سند حسابداری در کسری از ثانیه
۵. گردآوری تمامی نمادها با تاریخ انتشار و سررسید
و قابلیت های دیگر
 
این نرم افزار رایگان بوده و توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان تهیه گردیده است.
مدیریت طرح :   داود طبرسا مدیر کل  امور اقتصادی و دارایی استان گلستان
ایده پردازی و نگارش نرم افزار: رضا جعفری ذیحساب طرحهای عمرانی و عضو انجمن حسابداران خبره ایران
^