بیانیه توافق سطح خدمت تارنمای اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان
 
1-  به منظور ثبت و پیگیری نظرات و شکایات در تارنمای اداره کل امور اقتصادی و دارایی می توانید از طریق منوی اصلی اقدام نمایید. 
2-  به محض ثبت هر گونه درخواست، سعی می گردد در کوتاه ترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد، که به ایمیل ثبت شده متقاضی در سامانه ارسال می گردد.
3-  برای ارتباط با مدیر کل می توانید  از منوی مسئولان اداره کل اقدام نمایید.
4-
  در حوزه پاسخگویی میز خدمت برای برقراری ارتباط با مدیریت تارنما و سایر حوزه ها به منوی ارتباطات و اطلاع رسانی مراجعه فرمایید.
5-  به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.
6-  کلیه خدمات الکترونیکی شده دستگاه در منوی خدمات الکترونیک قابل دسترس مراجعین محترم می باشد.
7-   تارنمای اداره کل در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید
 
^